Browsing Category

شئیر

شئیر

غزل

ننا مہر بے قدر نما شار اٹی ننا شار بے قدر نما شار اٹی ننے پارے وا نم خفا مسرے ننا قہر بے قدر نما شار اٹی نما غمک اریر بے حساب ننا سیر بے قدر نما شاراٹی نما مجلس آک ءُ ننے آن خفا ننا دیر بے قدر نما شار اٹی نما غم تیان کسکن اگر ننے…

غزل

ہیت داسہ ننے کروئی ءِ جہد اکن داسہ بش مروئی ءِ حق انا ہیت مسنے جرم اس بس ولے حق اتو سلوئی ءِ سم تا گواچی کننگ ءِ کل ءِ مون آ دشمن نا ہم ہنوئی ءِ وخت انا گرج ءِ دا اسٹی کن دو پہ دو وا ننے ہلوئی ءِ جان ءِ سدخہ کرون دھرتی آ دا قسم تے…

”آدینک“ (نظم)۔

ای زرّ اسے اٹ ای راستکی اُٹ کن تون ہچ مست انا خیال اف ای انت اس خنو اودے زو زو کیدوہ ای اودے ہمونا وڑ اٹ نشان ایتوہ کنا راستگوہی اگہ کس ءِ دوست ءِ یا کس ءِ بد بریک، داڑان ہچ مفک ای ظالم اس افٹ بیرہ راستکی اُٹ یا بندغ آک پارہ کہ ای خدا…

غزل

کنے آ انت اکن سادہ بریسہ کیسہ غم تے کنا زیادہ بریسہ کنے جادو کریس یا کہ تعویز ہرانگ کاو نی کنا یاد آ بریسہ نظر کیوہ نظر بد بھاز اریٹک تینا کیس خیال ءِ نی پیادہ بریسہ کنا است خوش ارے دن بھاز اینو کرینس چٹھی اس رادہ بریسہ نشان انتئے…

غزل

غم تتو زندگی نا خوشی تل مرے خڑک انا است انا خلکنی خل مرے است ترخ ننا است ترخک ننا ………… پُٹ مرے کس جہہ اس وا جہہ اس پتک ہلے پلو آ بَڈ پُڑینک آتے خن تا تفے جک ننا پژہ اس مف ستم تے خنن مخسا پت بنن دا زبان ءِ موغن است ترخ ننا است ترخک…