“Looming Tower” 9/11 ná aem ińgá kiŕd

Anvar Sín Ráe

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tadok á bíst şál áne duniá e badal kannińg kin vákia o xalkat ná aga moşon as joŕ kannińgi to yaxín aŧ dáfteŧ 9/11 na sánia o Usáma Bin Ladin ná pin ģuŧ án buŕz marke.

Usáma Bin Ládin dása tapáxt karene, o oná bárav aŧ báz á sarjam avál ák bassuno, valdá am 9/11 o Usáma Bin Ládin ná bárav aŧ tálán ińgá tajassus esar matane, şáyad xalkat e dáskán yaxín bafak ki duniá ná ģuŧ án ballá mulk aŧí ará ar vaŕ aŧ asul púskun o ásirátí o vasíla  ģátián purr e, amar nozda bíst bandaģ putreńgira o dun o kárem as kanińg aŧ sarsob marera, o dá mulk aná amo idára ģák ará muc duniá ŧí ukúmat átá taxt áte şef buŕz kannińg, dá add iskán ki ukumrán átá sarmo o beguá kannińg ná am máir o, dá mana bandaģ ná mon á bevas marek.

Xalkat dása am Amríka ŧí marok á 9/11 julav átá sarjamí avál átián málúmdárí ná xuáindár e, o andá tajassus oftá Usáma Bin Ládin ná bárav aŧí e.

Dá tajassus e mon á tixisá báz á kitáb ák nivişta kannińgáno, vali báz kam bandaģ maror aráfk dá kul kitáb átiskán sar mannińg kera, valdá am ará kitáb ák Ańgrezíŧí nivişta massuno o zarúr báz á bandaģ áte samá e.

Kaí idára o bandaģ ák tená tená vaŕ aŧ dá sánia ná bárav aŧ nivişta karok á gicen o piní á kitáb áte gicen kareno, dá gicen kári’ ŧí kul án buŕz barok á kitáb áteŧ asi kitáb as Lárans Ráiŧ ná “The looming Tower: Al-Qaeda’s Road to 9/11” e.

Dá kitáb e 9/11 ná bárav aŧ sarkárí avál án pd ģuŧ án ziát pin dúí e.

Lárans Ráiŧ Amríkí jarída “New Yorker” ná ripoŧar massune, 9/11 án pad o amo soc átá varandí te paŧŧińg ná koşist kare ki 9/11 ná sánia amar peş bass? Usáma Bin Ládin sad á yá azár á bandaģ áte amar dá ít á amanná karife ki o Amríka ná barxiláf jeŕa o ján tinnińg kin tayár marer.

Tenaŧ Usáma Bin Ládin e ará ít dá jańg aná biná e kannińg kin surife, Usáma Bin Ládin asal aŧ der as ass? Amríka ná barxiláf oná nafrat arákán o amar biná kare, amar o vallişt ase ná savab án o dáxas be bím o nafrat án pur o bandaģ as mass?

Oná jind aná zind amar ass? O tená cuná tekin amar o báva as ass? Tenaŧ oná báva lumma amar assur? Ant o tená zind aŧí asi lass bandaģ as ass, yá áxa? O ará ít Usáma Bin Ládin e Usáma joŕ kare?

Larans Ráiŧ panc o nem azár bandaģ án interview kare, aráfteŧ mujáid, siásatdán, xufía idára ńá aejanŧ, muakkik, máir o vaŕ aná vaŕ aseŧ Al-Káida o Usáma Bin Ládin ton ton taállukdári’ tixok á ar vaŕ aná bandaģ avár ass.

Dákán bedis o Al-Káida o Usáma ná bárav aŧ ģuŧ nivişt, tarán, kitáb, risála o pamfliŧ iskán ná mutála e kare. Ráiŧ dá kitáb e nivişta kannińg kin las aválkár ase án cap báz jitá o vaŕ as dúí kare.

O dáŕkin saúdí arab aŧí Usáma Bin Ládin ná báva píraí á şár á iná, tánki dá máol o álíat áte maesús kannińg ke. Aráfteŧ Usáma Bin Ládin ná vallişt massune, dáŕkin o panc o nem sad bandaģ án interview kare.

O Aoģánistán, Pákistán, Saúdí Arab, o Misr ton gon kaí mulk áteŧ báz ballo vaxt as gidrefe.

Loomińg ŧávar arab pattí Usáma Bin Ládin ná mazabí şiddat pasand joŕ mannińg ná bárav aŧ báz giŕá pánińg ton gon dá am páik ki Makka, Madína o Baetul Mukaddas yá Yaroşlam aŧí musi mukaddas ibádat gá tá joŕ karok á dá bandaģ vaxt vaxt asi de aŧ musi ibádat ģá tiá ináka, o numáz xuánáka.

Jihád ná binád e kannińg án must o Paeģumbar Islám (SAV) ámbár ar sae şambe o panc şambe á roca toreka, tená támírátí kampaní ná muzúr titon iraģ kungaka, o tená urá ŧí marok á davit áteŧ memán tá baccok á iraģ áte kunińg e am xaráb sarpand matavaka.

Ráiŧ ná pánińg ass ki Usáma Bíra Islám á amal ná savab án dá vaŕ matav, balkin dáŧí Amríka ná dú am ass, o Saúdí Arab aŧí Ģaer Muslim faojí tá bannińg ná akk aŧ allav, vali arátam Koit án pad Saúdí Arab ná kund’ á Saddám ná iráda ģák darşán massur o Đik Cíní Saúdí Arab án Amríkí faojí te kabúl kannińg ná vár vár xuást kare.

Dákán must Saúdí arab aştád ná diáí ŧí panjá arab Đálar ná púskun ińgá fizáí difáí nizám alkusus, vali o dá sáz o sámán e istimál karok á faoj e joŕ kannińg á icc o tavajjo as titav.

Usáma Bin Ládin dá rid aŧ asi lak Musulmán  jańgjú te muc kannińg ná mansúba ģá kárem kareka, Saúdí Arab Amríkí peşkaş e kabúl kare o dá faesla Usáma Bin Ládin ná soc e badal kannińg ná buniád joŕ mass.

Ráiŧ ná dá kitáb bíra Usáma ná bárav aŧ allav, dá amo elo kiŕdár tá bárav aŧ am páik, aráfk dá muc soc e asi droşum as tinnińg ná savab joŕ massur, aráfk Usáma e am şiddat pasand xalkat as dúí karife, o dása am kannińg o.

O nane Misrí Sayyad Kutub ná zind o amo nivişt átá bárav aŧ am páik ará tenaŧ ‘Musulmán átá dú aŧ Musulmán átá xon e jáiz guandik’ dáŧi’ Maodúdí ná ilmí sabax átá am bayán are, dása ná Al-Káida ná sarok Aeman al Zaváirí ná muc á zind aná sarjam avál ák am arer.

Mullá umar ná zind aná am avál dá kitáb aŧ dúí marek, dá nane Amríkí kárinda ģátá sarjam xáka e am dúí karifik. Ará 9/11 án must Al-Káida o oná sarkaŕda ģátekin kárem karisá karera.

Elo kiŕdár teŧ ģuŧ ám aem “FBI” ná sarok Ján Onel e, aráŕisán dá ít sar massusus ki ‘báz ballo giŕás maroí e, vali ofk ode amoxas aemíat titavas, yá guŕá dá xátir án ki ofte jáŕ ińgá mínár átá sexá ŧí tená takdír e mon tiroí ass.

Ráiŧ ná nivişt ná andáz báz pur kaşiş e, vali valdá am dáde tafríhí kitáb as pánińg maffak, antae kid á kitáb akíkat aŧ savab áte paŧŧińg ná koşist átiá tálán e, ará azár á bandaģ átá kahińg ná savab joŕ massur, o dáskán sáŕí arer.

(Minnat: BBC)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.